Stadshavens Rotterdam Werkt

binnen twee maanden verzekerd van een baan

Foto: Jan van der Ploeg.

Wethouder Struijvenberg feliciteert kandidaten met het succesvol doorlopen van een opleidingstraject van Stadshavens Rotterdam Werkt.

6 juli 2016 – De ontwikkelingen in Stadshavens Rotterdam moeten ook een positieve uitstraling hebben op de aangrenzende wijken die veelal te maken hebben met grootstedelijke, sociale problematiek. Dus ook in de sociale context. Dit was het vertrekpunt van de sociale strategie Stadshavens Rotterdam: Stadshavens Rotterdam Werkt. Wethouder Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) is enthousiast over de eerste resultaten van het deelproject Stadshavens Rotterdam Facilitair.

Eindelijk weer een baan!
Sinds 21 april 2016 zijn 9 kandidaten breed opgeleid om hierna minimaal een baan te vinden als verkeersregelaar met doorgroei mogelijkheden naar BOA of beveiliger. Alle kandidaten hebben dit opleidingstraject van Stadshavens Rotterdam Facilitair met goed gevolg doorlopen en zijn nu aangenomen bij een van de aangesloten bedrijven, te weten Trigion, City 360 en IVON. Een slagingspercentage dus van 100%. Reden genoeg voor wethouder Struijvenberg om deze kandidaten in het zonnetje te zetten. Tijdens een ontvangst op het Stadhuis kregen alle kandidaten hun certificaten overhandigd en tekenden zij in het bijzijn van de wethouder hun arbeidscontracten. “De doelgerichte aanpak van Stadshavens Rotterdam Facilitair werpt zijn vruchten af. Het is geweldig kandidaten te mogen feliciteren met hun behaalde resultaten!” aldus wethouder Struijvenberg.

Doelgerichte aanpak
Het is de ambitie om uit een populatie van 200 kandidaten (personen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt) 50% te plaatsen bij bedrijven in het stadshavensgebied. Sinds november 2014 is het projectteam als volgt te werk gegaan. Het opstellen van een trajectplan, het geven van empowermenttraining en intensief contact met de kandidaten, bedrijven en andere sociale partners om zo de samenwerkingen en uitwisseling te bevorderen. Momenteel zijn er 31 kandidaten doorgeleid naar werk. Na vandaag mogen we daar ook de 9 kandidaten aan toevoegen die het traject van Stadshavens Rotterdam Facilitair hebben afgerond.

M4H Schoon, heel, veilig
De 9 kandidaten zijn opgeleid in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). Dit gebied is volop in transitie, daardoor zijn de beheergrenzen soms wat diffuus. Ideaal om praktijk ervaring op te doen, denk hierbij aan toetsing als het gaat om schoon, heel en veilig. In het deelproject Stadshavens Rotterdam Facilitair worden opleidingen aangeboden, die gevolgd worden met behoud van een uitkering. De opleidingen sluiten nauw aan bij de vraag naar banen uit de markt. Dit traject wordt mede vormgegeven met partijen die na de opleiding van de kandidaten ook garanderen dat minimaal 40% van hen na afronding van het traject in dienst genomen wordt.