exploitatie Emaillefabriek|M4H

Emaillefabriek|M4H

22 september 2017 – De Gemeente Rotterdam biedt de Emaillefabriek|M4H aan voor herontwikkeling tot een danceclub en evenementenlocatie.

Het gebruik van de Emaillefabriek|M4H wordt voor een periode van 7 jaar gegund aan ondernemer die het beste plan voor de exploitatie van deze locatie indient in combinatie met een overtuigende financiële en bouwkundige onderbouwing van de voorgenomen transformatie. De gemeente zoekt een vernieuwende, creatieve ondernemer die zowel in staat is om een goede visie voor deze locatie te ontwikkelen alsook om deze visie daadwerkelijk te realiseren en exploiteren voor de duur van de overeenkomst.

Locatie
De Emaillefabriek|M4H is een onderdeel van het voormalige Ferro-terrein in Rotterdam en ligt op de hoek tussen de Benjamin Franklinstraat en de Keileweg in Rotterdam West, in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). Het Ferro-terrein kent een rijke historie. Het gehele terrein maakt onderdeel uit van de voormalige gasfabriek ‘Keilehaven’. De gasfabriek is oorspronkelijk gebouwd in de periode 1911-1913. Als onderdeel van deze gasfabriek werd in omstreeks 1950 een grote gashouder op het terrein gerealiseerd. Deze gashouder is nog altijd aanwezig en vormt een duidelijk herkenningspunt binnen de directe omgeving. De gashouder is omgeven door een aantal grote fabriekshallen, opslagruimtes en kantoorruimtes. In 1956 werd aan het bedrijf Ferro Enamels BV een vergunning verleend voor de oprichting van een emaillefabriek. Deze fabriek werd gerealiseerd in de grote industriële hallen direct achter de gashouder. Het zijn deze ruimten die nu door de gemeente Rotterdam worden aangeboden voor de realisatie van een danceclub en evenementenlocatie. De gashouder zelf behoort niet tot het aangeboden vastgoed.

Inschrijven ondernemers
Voor ondernemers met interesse in de mogelijke exploitatie van de Emaillefabriek|M4H, is de website
http://www.emaillefabriekm4h.com ontwikkeld, bekijk hier ook de proposition paper. Deze website is na de inschrijvingsperiode weer uit de lucht.