InnovationQuarter en RDM versnellen nieuwe maakindustrie

12 maart 2015 – Hogeschool Rotterdam en InnovationQuarter starten een strategische samenwerking in het kader van het RDM Centre of Expertise, de innovatiemotor voor haven en stad. De overeenkomst is afgelopen maandag bekrachtigd door Angelien Sanderman, lid College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam en Rinke Zonneveld, Algemeen Directeur InnovationQuarter.

Ook Deltalinqs gaat inhoudelijk samenwerken met RDM CoE. Om de betrokkenheid te versterken, neemt Rinke Zonneveld namens de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, zitting in de stuurgroep van RDM Centre of Expertise.

Hotspot voor innovaties
RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam en InnovationQuarter delen de ambitie om de campus van RDM Rotterdam, in het deelgebied van Stadshavens Rotterdam, door te ontwikkelen tot hét innovatie-ecosysteem voor de haven- en stadgerelateerde maakindustrie. Gezamenlijk werken zij aan een stevige ‘triple helix’- samenwerking waarbij nieuw en vernieuwend excellent onderwijs, innovatief bedrijfsleven, aanbodsgericht onderzoek en een scherpe vraaggestuurde inhoudelijke programmering de ingrediënten vormen voor deze ontwikkeling.

Strategische samenwerking
InnovationQuarter en RDM CoE stellen in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en het innovatieve bedrijfsleven in en rond de haven een inhoudelijke programmering op rond het thema ‘Smart Port Industry’ van RDM CoE. De focus ligt daarbij op smart industry-toepassingen voor de maakindustrie in de haven (logistiek, proces- en petrochemie, hightechbedrijven in de maritieme en offshoresector). De gezamenlijke investering uit zich in kennis, tijd en het samenbrengen van uiteenlopende partijen. Bestaande ontwikkelingen zoals 3D-printing en Maritieme Delta worden meegenomen in deze programmering. Daarnaast participeert InnovationQuarter in relevante Communities of Practice (CoP’s) van de RDM CoE.

“RDM Campus is een unieke locatie in de regio om innovaties voor de maritieme sector en nieuwe maakindustrie te versnellen”, aldus Rinke Zonneveld. “Met deze samenwerking in het kader van RDM CoE zetten we Zuid-Holland als regio voor smart industry nog sterker op de kaart”.