Kennisbank Zuid van start met proof of concept collectie Maashaven

5 november 2015 – De Kennisbank Zuid gaat inzichten van stadsonderzoekers, studenten en professionals beter ontsluiten en zo het maatschappelijk rendement van onderzoek verhogen. Een testversie met collectie Maashaven is in oktober gereed.

De vele partijen die onderzoek doen en waardevolle inzichten vergaren over de stad, leveren een schat aan kennis op over maatschappelijk relevante problemen. Maar deze kennis is lang niet altijd goed toegankelijk. Corporatie Woonbron en de dienst Stadsontwikkeling hebben Veldacademie vorig jaar opdracht gegeven om na te denken over een instrument dat de kennisontwikkeling over Zuid kan verbeteren. Dit is de Kennisbank Zuid geworden.

De kennisbank zal studenten en onderzoekers helpen om voort te bouwen op bestaande kennis en hen makkelijk laten zien waar nog vragen en kennisgaten liggen. Maar ook plan- en beleidsmakers willen beter overzicht kunnen houden over kennis die ontwikkeld is over hun domein; ook moeten ze zelf kennis en documenten kunnen delen. Studenten en onderzoekers die op zoek zijn naar bepaalde gegevens of willen worden ingeleid in actuele thema’s kunnen de kennisbank raadplegen en hoeven hiervoor professionals niet meer te overvragen.

Collecties
Collectieredacteuren beheren collecties rondom actuele thema’s, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Maashaven en omgeving, transformatie van de particuliere woningvoorraad en zelfbeheer van buitenruimten. Alleen kwalitatief hoogwaardige documenten zullen opgenomen worden in de kenniscollecties. Collecties kunnen zowel een ruimtelijke als een inhoudelijke afbakening hebben.

Proof of contept collectie Maashaven
In opdracht van de Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf wordt momenteel invulling gegeven aan een proof of concept van de kennisbank met een eerste collectie over de Maashaven. Dit is een testversie van de Kennisbank met beperkte functionaliteit. Door vorm en inhoud op kleine schaal en parallel te ontwikkelen kan een gebruiksvriendelijke interface gerealiseerd worden.

Het proof of concept wordt gebouwd door webontwikkelaar Joost de Keijzer. Gebiedsexpert Vitibuck ontwikkelt zijn kennis van de Maashaven door tot collectie. Veldacademie zorgt voor afstemming en waarborgt de continuïteit.

Aanhaken?
Eind oktober worden het proof of concept en de collectie Maashaven opgeleverd. Vanaf dat moment kunnen ook andere partijen instappen. Indien u gebruik wilt maken van de kennisbank en daarmee wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan kunt u vrijblijvend contact opnemen: pieter@veldacademie.nl.