Lab op straat: uithangbord voor innovaties in buitenruimte

Lab op straat is een test- en showstraat waar bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan een duurzame wereldhavenstad. Hier worden nieuwe producten en technieken getest en gemonitord die bijdragen aan een groener, schoner en gezonder Rotterdam.

Sinds de opening, afgelopen maart, is er veel aandacht geweest voor Lab op Straat. Het openingsfeest werd druk bezocht en in de diverse Nederlandse bouwvakbladen werd er uitgebreid melding van gemaakt. Ook de naamsverandering van ICOR naar Lab op Straat heeft veel belangstelling getrokken. Vooral de nieuwsuiting van de grootste Nederlandse wegenbouwer dat hij een plastic weg gaat aanleggen in Lab op Straat heeft voor veel (internationale) publiciteit gezorgd.

Monitoring fase 1
Inmiddels heeft de Hogeschool Rotterdam haar eerste monitoringsronde uitgevoerd op fase 1 van Lab op Straat. Gedurende een hele dag zijn 5 studenten bezig geweest met het bepalen van de spoorvorming in de wegvakken en met het meten van de waterdoorlatendheid en stroefheid van de diverse wegvakken. De resultaten van de monitoring worden op dit moment uitgewerkt.

Lab op Straat in M4H; fase 2
Maar ook Lab op Straat in M4H ontwikkelt zich verder. In de zomermaanden heeft het projectteam van Lab op Straat de begeleiding verzorgd van het project RINEW (Rotterdam Innovative Nutrients Energy and Water). Evides Waterbedrijf heeft bij Stadsboerderij Uit je eigen Stad een innovatieve zuiveringsinstallatie gebouwd die energie,grondstoffen en ‘schoon’ water terugwint uit afvalwater. Het ‘schone’ water wordt gebruikt om de gewassen van de stadsboerderij te besproeien. Van de teruggewonnen grondstoffen worden o.a. bierviltjes en plantenkweekbakjes gemaakt. Het RINEW project is een initiatief van Evides Waterbedrijf in samenwerking met gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en de TU Delft.

Lab op Straat uithangbord voor heel Rotterdam
Het succes van Lab op Straat breidt zich steeds verder uit. Lab op Straat ontwikkelt zich tot hét Rotterdamse uithangbord voor innovaties in de buitenruimte. Oók Rotterdamse innovaties die zich aanvankelijk zelfstandig ontwikkelden worden opgenomen in de familie van Lab op Straat. En dat blijft niet beperkt tot het M4H-gebied. Heel Rotterdam gaat deel uitmaken van Lab op Straat; nog deze maand wordt er innovatieve glow-in-the-dark belijning van de firma Smits-Neuchâtel Infrastructuur aangebracht in het Kralingse Bos. Binnenkort wordt de Rotterdamse Lab op Straat website openbaar waarin alle innovaties in de buitenruimte van Rotterdam worden opgenomen.

Rondleidingen
Met grote regelmaat verzorgt het projectteam Lab op Straat rondleidingen langs Lab op Straat, waarin enthousiast verteld wordt over de aanleg van Lab op Straat, de ontstaansgeschiedenis en de toekomst. Wilt u een rondleiding langs Lab op Straat? Schroom niet en neem contact op met het projectteam.

Meer informatie?
Ook in 2016 blijft Lab op Straat groeien. Als uw bedrijf deel wilt uitmaken van het succesvolle Lab op Straat, dan gaan wij graag met u in gesprek. U kunt een afspraak maken met de projectleiders van Lab op Straat: ir. André Houtepen, asm.houtepen@rotterdam.nl; 06 – 55 88 88 20 of ing. Jaap Peters, j.peters@rotterdam.nl; 06 – 51 55 01 17. Uiteraard beantwoorden zij ook graag uw vragen.