maritieme (maak)industrie

Op RDM West zal tussen 2008 en 2014 een van de grootste mega (> 50 meter lengte) jachtbouwclusters worden gerealiseerd in West Europa. De plannen voor RDM-Oost (maritieme maakindustrie, stukgoed en projectlading) zijn nog in ontwikkeling. De herstructurering van dit gedeelte bestaat uit onder andere kadeherstel, sanering, verbouw en sloop van bestaand vastgoed en nieuw vastgoed etc. Voor RDM-Oost kan de uitvoering medio 2009 van start gaan, als de planvorming gereed is. Belangrijk voor beide gebieden zijn de wijze van ontsluiting en de manier waarop de samenhang met de omgeving vorm krijgt.