Mega bodemsanering M4H

3 oktober 2017 – Wethouder Visser verricht eerste grondwerkzaam-
heden tijdens startbijeenkomst.

Het ingenieursbedrijf van de gemeente Rotterdam heeft samen met de DCMR de eerste voorbereidingen getroffen voor de sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek Keilehaven in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). Op deze locatie is een grond- en grondwaterverontreiniging geconstateerd. En omdat de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam het Merwe-Vierhavensgebied de komende jaren willen transformeren van havenindustrie naar maakstad, moet deze klus eerst worden geklaard. Wethouder Visser heeft tijdens een feestelijk startmoment de eerste grondwerkzaamheden verricht ten westen van de Ferro locatie.

2,5 miljoen kruiwagens
Na de sanering van de voormalige gasfabriek locaties in Rotterdam, waaronder Kralingen en Feijenoord is de saneringsopgave nabij de Keilehaven qua omvang het grootste project voor de gemeente Rotterdam. De verwachting is dat er 200.000 m3 grond – dit zijn bijna 2,5 miljoen kruiwagens – zal worden verzet en de werkzaamheden in totaal zo’n 8 jaar in beslag zullen nemen. Het Ministerie van I&M stelt geld beschikbaar om de sanering van onder andere deze gasfabriekslocatie te kunnen realiseren.

Grondig onderzoek
Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden wordt uitgebreid bodemonderzoek gedaan. Daarbij worden de grondkwaliteit en geotechnische parameters (denk aan watergehalte, gewicht van verzadigde grond, samenstelling grond etc.) in kaart gebracht. De eerste onderzoeksresultaten zijn bekend en met deze gegevens kan nu een goede inschatting van de werkzaamheden worden gemaakt. Er is ook nauwe afstemming met de bedrijven in de omgeving die direct hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. De uitvoerende partijen doen er alles aan om de overlast voor hen tot een minimum te beperken.

Ruim baan voor herontwikkeling M4H
Door de sanering voorkomen we dat dieper gelegen bodemlagen worden vervuild, is de grond klaar voor herontwikkeling en kan nieuw groen worden gerealiseerd om de biodiversiteit in M4H te vergroten. Wethouder Visser is enthousiast over de kansen voor het Merwe-Vierhavensgebied. “Steeds meer marktpartijen tonen interesse om hier te investeren. Deze plek, op de grens van stad en haven, heeft veel potentie om uit te groeien tot maakstad; een combinatie van wonen en werken in een havengebied met de stad binnen handbereik.”

Bekijk hier het filmpje over de bodemsanering in M4H.

Wethouder Adriaan Visser verricht eerste grondwerkzaamheden tijdens startbijeenkomst.

Wethouder Adriaan Visser verricht eerste grondwerkzaamheden tijdens startbijeenkomst.

Arie Deelen (DCMR), projectleider Jeroen Blauw (Gemeente Rotterdam), Wethouder Adriaan Visser en Johan Vermeer (Gemeente Rotterdam) overhandigen de eerste vrachtbon aan de aannemer.

Arie Deelen (DCMR), projectleider Jeroen Blauw (Gemeente Rotterdam), Wethouder Adriaan Visser en Johan Vermeer (Gemeente Rotterdam) overhandigen de eerste vrachtbon aan de aannemer.