ontmanteling van energiecentrale eerste stap in realisatie Makerspark

14 november 2016 – Een goede samenwerking tussen Uniper, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam heeft geresulteerd in een incidentloze ontmanteling van een grote energiecentrale in Merwe-Vierhavens (M4H). Hierdoor is de weg vrij voor verdere ontwikkeling van het Makerspark als onderdeel van het Rotterdam Innovation District.

Met het verwijderen van de laatste kabels in de ondergrond waar voorheen de energiecentrale van Uniper aan de Galilistraat stond (EFG), is een einde gekomen aan de samenwerking tussen Uniper, Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Gezamenlijk is een driejarig traject uitgelopen dat enerzijds heeft geresulteerd in ontheffing door het Rijk van het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening) waarmee grootschalige energieproductie als bestemming niet meer mogelijk is. Omwille van de veiligheidscontour was grootschalige energieproductie op deze locatie in het stadshavensgebied niet meer mogelijk en door de ontmanteling van de centrale is nu ruim baan gegeven voor de verdere gebiedsontwikkeling in M4H. De ontmanteling was een complexe operatie, omdat tegelijkertijd de stadsverwarming en de Leiding over Noord gerealiseerd èn aangesloten is als vervanger van de warmte van de centrale.

Ruimte voor ontwikkeling Makerspark
In totaal heeft de gemeente 5 ha grond teruggekregen van Uniper, waardoor ruimte is ontstaan om het Makerspark als onderdeel van Rotterdam Innovation District te gaan ontwikkelen. Het Makerspark is de beoogde plek voor de realisatie van nieuwbouw voor de innovatieve maakindustrie waarbij ruimte is voor bedrijven die door willen groeien. Het biedt een fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden waar ruimte wordt gegeven aan innovatie en researchfaciliteiten. Kortom, een mooie toekomst voor de gronden van de voormalige energiecentrale in M4H. Een toekomst die gestalte kan krijgen na een samenwerking die te definiëren valt als pragmatisch, prettig en doelmatig. Deze “Kendoe” werkwijze wordt vandaag in klein comité bezegeld met de ondertekening van de formele overdracht en aanvaarding van de terreinen.

Rotterdam Innovation District
Stadshavens Rotterdam is de plek waar de zogenaamde Next Economy (duurzame, circulaire economie, digitalisering, smart manufacturing) voor haven en stad concreet vorm zal krijgen. De oude stadshavens zijn uniek. De combinatie van innovatieruimte en continentale verbindingen vind je nergens anders. RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens vormen samen hét Rotterdam Innovation District; de grootste innovatiewerkplaats van Europa. De ontwikkeling van Makerspark zal bijdragen aan de versnelling van deze gebiedstransformatie.

SITUATIE VOOR ONTMANTELING:

voor_e-on

SITUATIE NA ONTMANTELING:

na_e-on