ontwikkeling Nieuwe Dorp Heijplaat van start

13 juli 2015 – Rotterdam neemt de gebiedsontwikkeling van Nieuwe Dorp Heijplaat, de bijzondere Rotterdamse wijk omringd door de Nieuwe Maas, de Waalhaven en de Eemhaven ter hand. De gemeenteraad gaf 9 juli goedkeuring aan het in uitvoering nemen van de grondexploitatie voor deze nieuwe ontwikkeling. Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers realiseert de komende jaren 170 energieneutrale nieuwbouwwoningen. De gemeente legt de openbare ruimte aan.

Oorspronkelijk was de gebiedsontwikkeling een initiatief van woningcorporatie Woonbron, die al huurwoningen sloopte en een groot deel bouwrijp heeft gemaakt. Nadat Woonbron in 2013 aangaf vanwege aanscherping van het takenpakket van corporaties door de Rijksoverheid niet langer de rol van gebiedsontwikkelaar voor het Nieuwe Dorp te kunnen en willen vervullen, stemde het Rotterdamse college van B&W eind 2014 in om de ontwikkeling over te nemen. Op 1 juni dit jaar tekenden de gemeente en Woonbron daarom een vaststellingsovereenkomst. Gelijktijdig tekenden de gemeente en Van Omme & De Groot, de winnaar van de uitvraag, een ontwikkelovereenkomst om te gaan bouwen op Heijplaat.

Nieuw project, nieuwe naam
Heijplaat is een bijzonder en authentiek stukje Rotterdam. Veel mensen kennen het van horen zeggen, maar zijn er eigenlijk nooit geweest. Maar àls mensen dan een keer een bezoek brengen aan Heijplaat, zijn ze meteen verkocht. Daarom noemt Van Omme & De Groot het nieuwbouwproject: Het Verborgen Geheim. De realisatie van het project gaat vanaf 2016 van start en loopt tot circa 2023. Het plan krijgt een modern en stoer havenfront met karakteristieke kadewoningen. Daarachter komen eengezinswoningen en twee-onder-één-kapwoningen in een meer dorpse en groene setting. Alle woningen worden volledig energieneutraal gerealiseerd. De woningen wekken door middel van zonnepanelen voldoende stroom op voor zowel het gebouw gebonden energieverbruik als voor het huishoudelijk verbruik. Verwarmen en koelen van de woningen gebeurt door individuele warmtepompen met warmte- en koudeopslag in de bodem.