ontwikkeling Nieuwe Dorp Heijplaat weer stap dichterbij

1 juni 2015 –  Vandaag ondertekenden Paula Verhoeven en Carlo Schreuder namens de gemeente Rotterdam en Guus de Groot van Van Omme&De Groot de overeenkomst voor de ontwikkeling van het ‘Nieuwe Dorp’ Heijplaat. Hiermee is de daadwerkelijke bouw van nieuwe woningen op Heijplaat weer een stap dichterbij. Gelijktijdig is met Marieke Kolsteeg van Woonbron de vaststellingsovereenkomst getekend. Hiermee draagt Woonbron de gebiedsontwikkeling over aan de gemeente.

In december 2013 gaf Woonbron aan, vanwege aanscherping vanuit de Rijksoverheid van het takenpakket van corporaties, niet langer de rol van grondbedrijf voor het Nieuwe Dorp te kunnen en willen vervullen. Na een lange periode van gesprekken en besluitvorming is sinds november vorig jaar de uitvraag voor marktpartijen doorlopen en zijn afspraken gemaakt tussen de partijen. Alle inspanningen zijn erop gericht geweest dat de ontwikkeling van Heijplaat door kan gaan.

Als begin juli de gemeenteraad van Rotterdam instemt met de grondexploitatie kan Van Omme&De Groot daadwerkelijk beginnen met de ontwikkeling van het ‘Nieuwe Dorp’. Dit moment zal dan ook samen met de bewoners van Heijplaat feestelijk omlijst worden.

Rotterdam-Heijplaat in de Waalhaven breidt de komende jaren uit met 170 energieneutrale nieuwbouwwoningen. De realisatie van het project ‘Thuis in de Haven’ gaat vanaf 2016 van start en loopt tot circa 2023.