uitnodiging bewonersavond Oud-Mathenesse 22-02

Een drijvende boerderij, wonen in de Europoint torens, start bodemsanering, Marconia … Zomaar enkele ontwikkelingen in Merwe-Vierhavens (M4H) waarvan de omgeving graag op de hoogte is. Wij nodigen daarom bewoners van Oud-Mathenesse en Schiedam van harte uit voor de bewonersavond op woensdag 22 februari 2017 om 19:00 uur in het Huis van de Wijk, Pinkstraat 10.

Programma
19:00-19:15 inloop
19:15-19:30 welkom door Isabelle Vries, gebiedsmanager Merwe-Vierhavens (M4H): toelichting actuele ontwikkelingen in M4H
19.30-19:45 toelichting Floating Farm door Peter van Wingerden
19:45-20:00 toelichting Marconia door Marte Kappert
20:00-20:30 gelegenheid tot het stellen van vragen

U komt toch ook?