update ontwikkelingen Maashaven

Artist impressie herordening ligplaatsen binnenvaart.

18 april 2016 – Er wordt hard gewerkt aan ontwikkelingen in de Maashaven. Er is een nieuw model voor de herordening van de binnenvaart ligplaatsen. Ook verkennen Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam NV samen met enkele andere partijen zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap de kansen voor een getijdenpark in de Maashaven.

Herschikking binnenvaart
De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande aan de zuidzijde van de Maashaven. Een hiervan is de herordening van de binnenvaartligplaatsen. Door de pontons anders te situeren (dwars op de noord en zuid kade) kunnen schepen gemakkelijker hun weg vinden, en onstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het nieuwe model dat voor de Maashaven bedacht is geeft toekomst aan de haven: een haven waar de binnenvaart en de stad elkaar gevonden hebben.

Getijdenpark Maashaven

Een van de voorbeelden van zo’n nieuwe ontwikkeling in de Maashaven is de aanleg van een getijdenpark. Door meer groen en natuur op, in en direct aan een rivier met eb en vloed ontstaat er een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Het ontwikkelen van een getijdenpark is uniek in Nederland en is daarom een goed voorbeeld van innovatie en inspiratie. Het is de bedoeling dat de plannen de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier versterken. Het getijdenpark zal gerealiseerd kunnen worden aan de oostzijde van de Maashaven.

AI april 2016

Artist impressie van het getijdenpark in de Maashaven door De Urbanisten.