Aqua Dock ontwikkelingen in stroomversnelling

10 februari 2015 – Aqua Dock maakt een snelle ontwikkeling door als ambitieuze proeftuin voor innovaties in en op het water. Ondernemers en het regionale onderwijs tonen veel belangstelling voor de waterkavels waar kleinschalige productie van drijvende objecten, slimme energiewinning en experimenten op het gebied van waterbouw mogelijk zijn. Het complex in de Rotterdamse Dokhaven wordt in mei 2015 officieel opengesteld. Projectmanager Jaap Peters kondigde dat dinsdag 10 februari aan tijdens een drukbezochte (125 deelnemers) informatiebijeenkomst in het Innovation Dock op de RDM Campus. “Testen, etaleren en demonstreren is de missie van Aqua Dock”, zei hij, “met als doel een idee sneller te kunnen ontwikkelen en uitvoeren.”

De organisatie was in handen van het RDM Centre of Expertise, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Stadshavens Rotterdam en Valorisatieprogramma Deltatechnologie (VPdelta). De Rotterdamse initiatiefnemers gaven een update van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast was er volop gelegenheid om te netwerken, de informatietafels te bezoeken of mee te gaan op excursie naar een demonstratieproject: Drijvend Groen, platform Houtdok, Waterlab en Jules Dock.

Drijvend bouwen heeft de toekomst
Aqua Dock richt zich op bijzondere innovatieve woon- en werkgebieden in het stadshavensgebied. Programmadirecteur Stadshavens Rotterdam, Luuk Prevaes wil gezamenlijk de economische structuur van stad en haven versterken om ondernemers meer kansen te bieden en tegelijk werkgelegenheid te creëren. Drijvend bouwen ziet hij als een belangrijke aanvulling. “In de Rijnhaven worden hiervoor plannen ontwikkeld, maar we kijken ook naar mogelijkheden in de Maashavens en Nassauhaven. Veel grote steden liggen in deltagebieden en kampen met een gebrek aan ruimte en problemen met energie en milieu. Bouwen op het water draagt bij aan oplossingen”, zei Prevaes.

Jaap Peters, verantwoordelijk voor de exploitatie en realisatie van Aqua Dock, gaf een toelichting op de technische constructie: een innovatieve drijvende ‘backbone’ ontwikkeld door TNO en Bayard,  waaraan waterkavels worden uitgegeven. De kavels zijn flexibel ingedeeld naar grootte, voor elk wat wils dus. De gemeente faciliteert met onder meer vergunningen, overeenkomsten en het dagelijks beheer van Aqua Dock.

Proeftuin
Aqua Dock in de Dokhaven op Heijplaat is een innovatieve test- en demonstreerlocatie voor innovaties op, in en met het water. Deze proeftuin wordt in het voorjaar 2015 gerealiseerd en is gericht op innovaties in de waterbouw, drijvend bouwen, watermanagement en duurzame energie. Aqua Dock combineert onderwerpen als leren en werken, experimenteren en etaleren door kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Deze proeftuin vormt een nieuwe schakel in de keten om van idee tot realisatie te komen en vervult de rol van versneller van innovaties in Stadshavens Rotterdam.

Klimaatveranderingen, verduurzaming en urbanisatie naar deltagebieden vormen de komende decennia belangrijke vraagstukken. Eén van de uitdagingen wordt het tekort aan landoppervlak voor bijvoorbeeld leven, voedsel en wonen. Er zullen daardoor meer activiteiten op water gaan plaats vinden. Rotterdam Rijnmond heeft hier reeds unieke kennis en werkt actief aan nieuwe innovaties. Om deze innovaties verder te valoriseren en marktwaardig te maken is een test- en demonstratielocatie zoals Aqua Dock essentieel. Stadshavens Rotterdam is daarvoor de proeftuin.

Voor meer informatie over Aqua Dock kunt u contact opnemen met Jaap Peters, projectleider Aqua Dock Gemeente Rotterdam.