Stadshavens Rotterdam

Met de ontwikkeling van Stadshavens wordt vanuit een sociaal-economische urgentie gewerkt aan de toekomstbestendigheid en concurrentiekracht van stad en haven. Door het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig gebied als knooppunt van duurzame innovaties, met een directe koppeling aan scholing en de regionale arbeidsmarkt, wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd voor het internationale bedrijfsleven. Stadshavens Rotterdam is “Creating on the edge”.

Verbinden van stad en haven