Stadshavens Rotterdam ontwikkelt zich tot een gebied met een hoogwaardig vestigingsklimaat. Niet alleen voor haven- en transportbedrijven, maar ook voor innovatieve bedrijven en kennisinstituten. Rotterdam profileert zich bovendien als koploper op het gebied van duurzame energievoorziening en klimaatadaptatie. Daarmee trekt de stad hoogopgeleide kenniswerkers aan, veelal pioniers die nieuwe trends uitproberen. Zij vinden in de stadshavens voorzieningen voor ondernemerschap, bijzondere woonmilieus, culturele voorzieningen en goede opleidingsmogelijkheden.